fbpx

מדיניות פרטיות
1. כללי

האתר barakorto.com בבעלות ברק אורטופדיה, ח.פ 054163084 (להלן: "החברה")

* כל תביעה ו/או טענה בנוגע לטיב המוצר, זמני אספקה, חוסר אספקה, החזר המוצר, אי-התאמה של המוצר (להלן: "פגמים") ועוד הינם באחריות החברה למעט פגמים שנעשו דרך מעשה או מחדל הנובעים מפעולה של הלקוח ובאחריותו הבלעדית

* כתובת למשלוח דואר לחברת "ברק אורטופדיה": קראוזה 49 חולון / טלפון: 03-5012001

* שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או השתתפות במכירות ו/או רכישת מוצרים ע"י המשתמש מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, אם אינך מסכים לתנאים אלו אנא הימנע משימוש באתר. במידת הצורך הנך מוזמן לפנות אלינו לכל נושא לשביעות רצונך

* האמור בתקנון זה הוא בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה

* עצם רכישת המוצר בקליניקה של ברק תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן

* התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין החברה

* כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של החברה

* אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה

2. איסוף ושימוש במידע

* הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה

* השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין על מנת

* לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים שונים באתר

* לצורך הצגת המוצרים והשירותים באתר- לרבות פרסום מידע ותכנים

* כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

* החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההזמנה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר לשירותים המוצעים ע"י החברה, מי מטעמה ו/או ע"י צדדים שלישיים; עם זאת, החברה לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית

* החברה רשאית לעשות שימוש במידע שמתקבל מהמשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, לצורך שיפור המידע והתכנים שהחברה יכול ותציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או מן המשתמשים באתר

3. שימוש ב Cookies

אנו עושים שימוש במה שמוכנה cookies על מנת לספר לך פונקציות רחבות, להפוך את האתר שלנו ליותר ידידותי למשתמש ולמקסם את אתר האינטרנט שלנו. Cookies הינם קבצים קטנים השמורים על מכשירך באמצעות דפדפן הרשת שלך

* אנו עושים שימוש ב cookies למגוון של מטרות ולתפקידים שונים. כמו כן, אנו עושים הבחנה בין cookies בהתאם לשאלות: האם הן הכרחיות מנקודת מבט טכנית- כמה זמן הן נשמרות ונעשה בהן שימוש והאם הן הותנו ע"י האתר שלנו או ע"י צד שלישי ואם כן ע"י מי

* Cookies הכרחי מבחינה טכנית. אנו עושים שימוש בהם משום שהן דרישות הכרחיות על מנת להבטיח כי האתר שלנו והפונקציות שבו יוכלו לפעול בצורה ההולמת את החוק

4. גוגל ניתוחי מידע- Google Analytics

אתר זה עושה שימוש ב"גוגל אנאליטיקס", שירות ניתוח מבוסס רשת של חברת Google. Google Analytics עושה שימוש ב cookies ומאפשר לנו לנתח את שימושך באתר שלנו. מטרת השימוש הוא ביצוע דוחות אודות תנועות הגלישה באתר עבורנו ולספק לנו שירותים נוספים הקשורים לשימושי הגלישה באתר

5. אבטחת מידע

* החברה מיישמת באתר מערכות לנהלים עדכניים לבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה

* החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה

* החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה

6. זכות לעיין במידע אישי השמור לגביך במאגר המידע

* על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין בידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער בפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות

7. דואר אלקטרוני

* בכפוף לאמור להן החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר אלקטרוני או במסרונים לטלפון הנייד (SMS/whatsapp) מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מסגרת אישור התקנון מהווה אישור לקבלת מידע זה. לידיעתך, יש אפשרות לבטל הרשאה זו באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של "ברק אורטופדיה" דרך המייל: [email protected]

8. הליך רכישה

* עבור שירותי החברה, הלקוח יצטרך להגיע אל בית המלאכה של העסק הנמצא בחולון ברחוב קראוזה 49.

* החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצרים בכל עת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי

 

9. אספקה וקבלת המוצר

* בעת הגעת הלקוח אל בית המלאכה בחולון ולאחר לקיחת מידות זמן העבודה המשוער יעמוד על 14 ימי עסקים

* במידה וזמן ההכנה יהיה קצר יותר מ – 14 ימי עסקים, החברה תעדכן את הלקוח על כך

* במידה וזמן ההכנה יהיה ארוך יותר מ – 14 ימי עסקים, החברה תעדכן את הלקוח על כך 

* החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות אירועים הקשורים למגפת הקורונה

* החברה שומרת לעצמה את האופציה לשנות את זמני האספקה ועלות המוצרים בהתאם לצורכיה

10. שינויים במדיניות פרטיות

* החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות השימוש במידע אישי שמסרו המשתמשים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר

11. מדיניות ביטול עסקה

ביטול עסקה (בכפוף לחוק הגנת הצרכן)

* הודעה על ביטול תימסר טלפונית למספר: 03-5012001

* הלקוח יצטרך להגיע פיזית אל בית המלאכה, על מנת שברק יוכל להבין במה מדובר ולנסות לעזור, לתקן ובמידת הצורך להכין מדרס חדש

* במידה ולאחר מכן הלקוח איננו מרוצה מהתוצאה, יתבצע עבורו החזר כספי על סך התשלום בכפוף לחשבונית זיכוי

* החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום

12. נגישות

אנחנו מכון אורתופדי.

* הכתובת שלנו: קראוזה 49 חולון.

* העסק ממוקם בחנות ברחוב וישנה כניסה נגישה לכסא גלגלים.

* באזור מספר חניות נכים. במקום אין שירותים מונגשים. 

* אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח לקבל ממך הערות באמצעות טופס יצירת קשר שבאתר או באמצעות פניה ישירה אלינו למספר: 054-7519825 או דרך כפתור ה"וואטספ" שמופיע באתר.

* בכל מקרה, לכל עניין שהוא אנחנו זמינים לכל שאלה. פרטי קשר רכז נגישות: אסף ברק. טלפון: 054-7519825. מייל: [email protected]

13. דין וסמכות שיפוט

* פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית

עדיין מתלבטים?

השאירו פרטים ונשמח לייעץ לכם עוד היום.